قیمت روز لوله های پلی اتیلن ارس آبشار

قیمت لوله پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن ارس آبشار

قیمت لوله پلی اتیلن فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

لوله ۱۶ بدون مهر هر متر ۷۰۰
لوله ۱۶ استاندارد هر متر ۱۰۰۰

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۲۰ ۱۰ بار استاندارد هر متر ۱۵۰۰
لوله ۲۵ ۱۰ // ۲۰۲۰
لوله ۳۲ ۱۰// ۲۶۲۰

لوله ۴۰ ۶ // ۳۳۵۰
لوله ۴۰ ۱۰// ۴۱۳۰

لوله ۵۰ ۴ // ۴۴۰۰
لوله ۵۰ ۶ // ۵۲۵۰
لوله ۵۰ ۱۰ // ۶۳۵۰

لوله ۶۳ ۴ // ۶۹۲۰
لوله ۶۳ ۶ بار // ۸۱۲۰
لوله ۶۳ ۱۰ // ۱۰۰۰۰

لوله ۷۵ ۴ // ۹۴۵۰
لوله ۷۵ ۶ // ۱۱۶۰۰
لوله ۷۵ ۱۰ // ۱۴۳۰۰

لوله ۹۰ ۴ // ۱۳۷۰۰
لوله ۹۰ ۶ // ۱۶۵۲۰
لوله ۹۰ ۱۰ // ۲۰۵۰۰

لوله ۱۱۰ ۴ // ۲۰۵۰۰
لوله ۱۱۰ ۶ // ۲۴۸۰۰
لوله ۱۱۰ ۱۰ // ۳۰۵۰۰

لوله ۱۲۵ ۴ // ۲۶۳۲۰
لوله ۱۲۵ ۶ // ۳۷۵۰۰
لوله ۱۲۵ ۱۰ // ۳۸۷۰۰

لوله ۱۶۰ ۴ // ۳۰۰۰۰ و ۳۳۹۰۰
لوله ۱۶۰ ۶ // ۴۲۵۶۰
لوله ۱۶۰ ۱۰ // ۶۳۲۸۰

لوله ۲۰۰ ۴ // ۴۲۷۰۰
لوله ۲۰۰ ۶ // ۵۶۷۰۰
لوله ۲۰۰ ۱۰ // ۹۸۷۰۰

۰۲۱-۶۶۳۱۶۶۶۰

۰۲۱-۶۶۳۱۶۶۶۰

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *