لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ قیمت ها به هر متر

ارس آبشار پلاستیک

لوله ها از سایز ۶۳ الی۱۲۵ شاخه ۶ متری و کلاف ۱۰۰ متری موجود می باشد

فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

لوله ۱۶ بدون مهر جنس خوب هر متر ۶۰۰
لوله ۱۶ استاندارد هر متر ۱۶۰۰تومان

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۱۶ بدون مهر هر متر ۷۵۰تومان
لوله ۱۶ استاندارد هر متر ۱۶۰۰تومان باوزن ۲۴ کیلو گرم 

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۲۰ ۱۰ بار استاندارد هر متر۲۴۰۰تومان
لوله ۲۵ ۱۰ باراستاندارد*****۳۲۰۰ تومان
لوله ۳۲ ۱۰باراستاندارد*****۴۲۰۰تومان

لوله ۴۰ ۶ باراستاندارد***** ۵۳۰۰تومان
لوله ۴۰ ۱۰بااستانداردر***** ۶۵۰۰تومان

لوله ۵۰ ۴ باراستاندارد*****۶۹۰۰تومان
لوله ۵۰ ۶ بااستاندارد*****۸۲۵۰تومان
لوله ۵۰ ۱۰ باراستاندارد*****۱۰۰۰۰تومان

لوله ۶۳ ۴ باراستاندارد*****۸۸۰۰تومان
لوله ۶۳ ۶ باراستاندارد *****  ۱۲۸۰۰تومان
لوله ۶۳ ۱۰ باراستاندارد***** ۱۵۹۰۰تومان

لوله ۷۵ ۴ باراستاندارد***** ۱۲۲۰۰تومان
لوله ۷۵ ۶بار استاندارد*****  ۱۸۲۵۰تومان
لوله ۷۵ ۱۰باراستاندارد *****  ۲۲۴۵۰تومان

لوله ۹۰ ۴ باراستاندارد***** ۱۷۴۰۰تومان
لوله ۹۰ ۶ باراستاندارد***** ۲۵۹۶۰تومان
لوله ۹۰ ۱۰ باراستاندارد***** ۳۲۱۲۰تومان

لوله ۱۱۰ ۴باراستاندارد *****  ۲۵۷۵۰تومان
لوله ۱۱۰ ۶بار استاندارد*****  ۳۸۹۵۰تومان
لوله ۱۱۰ ۱۰ باراستاندارد*****  ۴۷۷۵۰تومان

لوله ۱۲۵ ۴ استاندارد***** ۳۳۲۵۰تومان
لوله ۱۲۵ ۶ استاندارد***** ۴۰۵۰۰تومان
لوله ۱۲۵ ۱۰ استاندارد*****  ۶۰۷۵۰تومان

لوله ۱۶۰ ۴ باراستاندارد***** ۴۴۰۰۰تومان۵۳۲۵۰تومان
لوله ۱۶۰ ۶ باراستاندارد***** ۶۶۹۰۰تومان
لوله ۱۶۰ ۱۰بار استاندارد***** ۹۹۵۰۰تومان

لوله ۲۰۰ ۴ باراستاندارد***** ۶۷۱۰۰تومان
لوله ۲۰۰ ۶بار استاندارد*****  ۱۰۳۲۰۰تومان
لوله ۲۰۰ ۱۰بار استاندارد*****  ۱۵۵۱۰۰تومان

تماس با ما

۰۲۱-۰۰۰۰۰۰۰

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *