ارس آبشار پلاستیک

لوله ها از سایز ۶۳ الی۱۲۵ شاخه ۶ متری و کلاف ۱۰۰ متری موجود می باشد

 

قیمت روز لوله پلی اتیلن 

 

فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی

*****************************************
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

*******************************************************

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۱۶ بدون مهر هر متر ۷۵۰تومان
لوله ۱۶ استاندارد هر متر ۱۷۰۰تومان باوزن ۲۴ کیلو گرم 

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۲۰ ۱۰ بار استاندارد هر متر۲۴۶۱تومان
لوله ۲۵ ۱۰ باراستاندارد*****۳۳۱۲ تومان
لوله ۳۲ ۱۰باراستاندارد*****۴۳۰۱تومان

لوله ۴۰ ۶ باراستاندارد***** ۵۴۹۷تومان
لوله ۴۰ ۱۰بااستانداردر***** ۶۷۸۵تومان

لوله ۵۰ ۴ باراستاندارد*****۷۲۲۲تومان
لوله ۵۰ ۶ بااستاندارد*****۸۶۲۵تومان
لوله ۵۰ ۱۰ باراستاندارد*****۱۰۴۱۹تومان

لوله ۶۳ ۴ باراستاندارد*****۹۱۷۷تومان
لوله ۶۳ ۶ باراستاندارد *****  ۱۳۳۴۰تومان
لوله ۶۳ ۱۰ باراستاندارد***** ۱۶۵۸۳تومان

لوله ۷۵ ۴ باراستاندارد***** ۱۲۶۷۳تومان
لوله ۷۵ ۶بار استاندارد*****  ۱۹۰۴۴تومان
لوله ۷۵ ۱۰باراستاندارد *****  ۲۳۴۶۰تومان

لوله ۹۰ ۴ باراستاندارد***** ۱۸۱۹۳تومان
لوله ۹۰ ۶ باراستاندارد***** ۲۷۱۴۰تومان
لوله ۹۰ ۱۰ باراستاندارد***** ۳۳۵۸۰تومان

لوله ۱۱۰ ۴باراستاندارد *****  ۲۶۹۱۰تومان
لوله ۱۱۰ ۶بار استاندارد*****  ۴۳۷۰۰تومان
لوله ۱۱۰ ۱۰ باراستاندارد***** ۴۹۹۱۰تومان

لوله ۱۲۵ ۴ استاندارد***** ۳۴۷۳۰تومان
لوله ۱۲۵ ۶ استاندارد***** ۴۲۳۲۰تومان
لوله ۱۲۵ ۱۰ استاندارد*****  ۶۳۴۸۰تومان

لوله ۱۶۰ ۴ باراستاندارد***** ۴۶۰۰۰تومان۵۵۶۶۰تومان
لوله ۱۶۰ ۶ باراستاندارد***** ۶۹۹۲۰تومان
لوله ۱۶۰ ۱۰بار استاندارد*****۱۰۳۹۶۰تومان

لوله ۲۰۰ ۴ باراستاندارد*****۷۰۱۵۰تومان
لوله ۲۰۰ ۶بار استاندارد*****  ۱۰۷۸۷۰تومان
لوله ۲۰۰ ۱۰بار استاندارد*****  ۱۶۲۱۵۰تومان

tel:0210000000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *