لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ قیمت ها به هر متر

ارس آبشار پلاستیک

لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ قیمت ها به هر متر

لوله ها از سایز ۶۳ الی۱۲۵ شاخه ۶ متری و کلاف ۱۰۰ متری موجود می باشد

 

قیمت روز لوله پلی اتیلن 

 

فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی

*****************************************
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

*******************************************************

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۱۶ بدون مهر هر متر ۲۷۰۰
لوله ۱۶ استاندارد هر متر ۳۶۰۰ باوزن ۲۴ کیلو گرم 

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۲۰ ۱۰ بار استاندارد هر متر ۴۸۲۰ تومان
لوله ۲۵ ۱۰ باراستاندارد**** *۶۷۱۰ تومان
لوله ۳۲ ۱۰باراستاندارد*****۹۰۰۰ تومان

لوله ۴۰ ۶ باراستاندارد***** ۱۱۲۰۰  تومان
لوله ۴۰ ۱۰بااستانداردر***** ۱۳۳۰۰ تومان

لوله ۵۰ ۴ باراستاندارد*****۱۸۰۰۰ تومان
لوله ۵۰ ۶ بااستاندارد*****۱۶۹۰۰ تومان
لوله ۵۰ ۱۰ باراستاندارد*****۲۰۵۰۰ تومان

لوله ۶۳ ۴ باراستاندارد*****۲۲۳۰۰ تومان
لوله ۶۳ ۶ باراستاندارد *****  ۲۶۵۰۰  تومان
لوله ۶۳ ۱۰ باراستاندارد***** ۳۲۵۰۰ تومان

لوله ۷۵ ۴ باراستاندارد***** ۲۴۹۰۰ تومان
لوله ۷۵ ۶بار استاندارد*****  ۳۷۵۰۰ تومان
لوله ۷۵ ۱۰باراستاندارد *****  ۷۶۵۰۰۰ تومان

لوله ۹۰ ۴ باراستاندارد***** ۳۵۶۰۰ تومان
لوله ۹۰ ۶ باراستاندارد***** ۵۴۵۰۰ تومان
لوله ۹۰ ۱۰ باراستاندارد***** ۶۵۷۰۰ تومان

لوله ۱۱۰ ۴باراستاندارد *****  ۶۵۷۰۰ تومان
لوله ۱۱۰ ۶بار استاندارد*****  ۸۵۵۰۰ تومان
لوله ۱۱۰ ۱۰ باراستاندارد***** ۹۸۰۰۰ تومان

لوله ۱۲۵ ۴ استاندارد***** ۸۴۷۰۰ تومان
لوله ۱۲۵ ۶ استاندارد***** ۱۰۳۰۰۰  تومان  شاخه ایی
لوله ۱۲۵ ۱۰ استاندارد*****  ۱۲۴۲۰۰ تومان

لوله ۱۶۰ ۴ باراستاندارد***** ۹۲۰۰۰۰ تومان۱۱۲۰۰۰  تومان
لوله ۱۶۰ ۶ باراستاندارد***** ۱۳۷۰۰۰ تومان
لوله ۱۶۰ ۱۰بار استاندارد*****۲۰۶۰۰۰ تومان

لوله ۲۰۰ ۴ باراستاندارد*****۱۳۹۰۰۰ تومان
لوله ۲۰۰ ۶بار استاندارد*****  ۲۱۵۰۰۰ تومان
لوله ۲۰۰ ۱۰بار استاندارد*****  ۳۱۸۰۰۰ تومان

تماس با ما

tel:0210000000

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *