لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ 1402/07/01قیمت ها به هر متر

لوله ها از سایز ۶۳ الی۱۲۵ شاخه ۶ متری و کلاف ۱۰۰ متری موجود می باشد

قیمت روز لوله پلی اتیلن 

فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی

*****************************************
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

*******************************************************

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۱۶ بدون مهر هر متر تماس بگیری  

09128921192

لوله ۱۶ استاندارد هر متر  تماس بگیرید   باوزن ۲۴ کیلو گرم   

 

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

چهار بار چهار بار شش بار شش بار ده بار شانزده بار
سایز لوله PE100 PE80 PE100 PE80 PE100 PE100 قیمت/ریال
لوله 50           149,240          163,280            195,000         235,560        346,320 520,000
لوله 63          207,480         256,880           301,600         374,920          546,000 520,000
لوله 75         286,520           351,000         430,560          530,400         764,400 520,000
لوله 90           411,320         508,560          613,600          759,200        1,102,400 520,000
لوله 110          608,400         743,600           920,400       1,128,400      1,632,800 520,000
لوله 125          785,200          956,800       1,180,400      1,435,200       2,121,600 520,000
لوله 160        1,040,000      1,258,400      1,580,800      1,934,400     2,350,400    3,468,400 520,000
لوله 200      1,586,000       1,996,800     2,438,800      3,005,600     3,666,000      5,408,000 520,000
لوله 250       2,511,600     3,078,400      3,796,000    4,643,600      5,720,000      8,424,000 520,000
لوله 315       3,910,400     4,872,400      6,032,000       2,184,000       9,048,000    13,312,000 520,000
لوله 400       6,292,000      7,852,000      9,672,000      11,908,000    14,560,000    21,476,000 520,000

09128921192