قیمت لوله پلی اتیلن به تاریخ 1399/09/11

ارس آبشار پلاستیک

لوله پلی اتیلن قیمت بتاریخ 1399/09/11 قیمت ها به هر متر

 

لوله ها از سایز 63 الی110 شاخه 6 متری و کلاف 100 متری موجود می باشد

 

فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

لوله ۱۶ بدون مهر جنس خوب هر متر ۶۰۰
لوله ۱۶ استاندارد هر متر 1600تومان

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۱۶ بدون مهر هر متر ۷۵۰
لوله ۱۶ استاندارد هر متر 1600تومان باوزن 24 کیلو گرم 

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۲۰ ۱۰ بار استاندارد هر متر2400تومان
لوله ۲۵ ۱۰ باراستاندارد*****3200 تومان
لوله ۳۲ ۱۰باراستاندارد*****4200تومان

لوله ۴۰ ۶ باراستاندارد***** 5300تومان
لوله ۴۰ ۱۰بااستانداردر***** 6500تومان

لوله ۵۰ ۴ باراستاندارد*****6900تومان
لوله ۵۰ ۶ بااستاندارد*****8250تومان
لوله ۵۰ ۱۰ باراستاندارد*****10000تومان

لوله ۶۳ ۴ باراستاندارد*****8800تومان
لوله ۶۳ ۶ باراستاندارد *****  12800تومان
لوله ۶۳ ۱۰ باراستاندارد***** 15900تومان

لوله ۷۵ ۴ باراستاندارد***** 12200تومان
لوله ۷۵ ۶بار استاندارد*****  18250تومان
لوله ۷۵ ۱۰باراستاندارد *****  22450تومان

لوله ۹۰ ۴ باراستاندارد***** 17400تومان
لوله ۹۰ ۶ باراستاندارد***** 25960تومان
لوله ۹۰ ۱۰ باراستاندارد***** 32120تومان

لوله ۱۱۰ ۴باراستاندارد *****  25750تومان
لوله ۱۱۰ ۶بار استاندارد*****  38950تومان
لوله ۱۱۰ ۱۰ باراستاندارد*****  47750تومان

لوله ۱۲۵ ۴ استاندارد***** 33250تومان
لوله ۱۲۵ ۶ استاندارد***** 40500تومان
لوله ۱۲۵ ۱۰ استاندارد*****  60750تومان

لوله ۱۶۰ ۴ باراستاندارد***** 44000تومان53250تومان
لوله ۱۶۰ ۶ باراستاندارد***** 66900تومان
لوله ۱۶۰ ۱۰بار استاندارد***** 99500تومان

لوله ۲۰۰ ۴ باراستاندارد***** 67100تومان
لوله ۲۰۰ ۶بار استاندارد*****  103200تومان
لوله ۲۰۰ ۱۰بار استاندارد*****  155100تومان

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *