لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/20 قیمت ها به هر متر

ارس آبشار پلاستیک

لوله ها از سایز ۶۳ الی۱۲۵ شاخه ۶ متری و کلاف ۱۰۰ متری موجود می باشد

 

قیمت روز لوله پلی اتیلن 

 

فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی

*****************************************
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

*******************************************************

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۱۶ بدون مهر هر متر ۷۵۰تومان
لوله ۱۶ استاندارد هر متر ۱700تومان باوزن ۲۴ کیلو گرم 

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۲۰ ۱۰ بار استاندارد هر متر2461تومان
لوله ۲۵ ۱۰ باراستاندارد*****3312 تومان
لوله ۳۲ ۱۰باراستاندارد*****4301تومان

لوله ۴۰ ۶ باراستاندارد***** 5497تومان
لوله ۴۰ ۱۰بااستانداردر***** 6785تومان

لوله ۵۰ ۴ باراستاندارد*****7222تومان
لوله ۵۰ ۶ بااستاندارد*****8625تومان
لوله ۵۰ ۱۰ باراستاندارد*****10419تومان

لوله ۶۳ ۴ باراستاندارد*****9177تومان
لوله ۶۳ ۶ باراستاندارد *****  13340تومان
لوله ۶۳ ۱۰ باراستاندارد***** 16583تومان

لوله ۷۵ ۴ باراستاندارد***** 12673تومان
لوله ۷۵ ۶بار استاندارد*****  19044تومان
لوله ۷۵ ۱۰باراستاندارد *****  23460تومان

لوله ۹۰ ۴ باراستاندارد***** 18193تومان
لوله ۹۰ ۶ باراستاندارد***** 27140تومان
لوله ۹۰ ۱۰ باراستاندارد***** 33580تومان

لوله ۱۱۰ ۴باراستاندارد *****  26910تومان
لوله ۱۱۰ ۶بار استاندارد*****  43700تومان
لوله ۱۱۰ ۱۰ باراستاندارد***** 49910تومان

لوله ۱۲۵ ۴ استاندارد***** 34730تومان
لوله ۱۲۵ ۶ استاندارد***** 42320تومان
لوله ۱۲۵ ۱۰ استاندارد*****  63480تومان

لوله ۱۶۰ ۴ باراستاندارد***** 46000تومان55660تومان
لوله ۱۶۰ ۶ باراستاندارد***** 69920تومان
لوله ۱۶۰ ۱۰بار استاندارد*****103960تومان

لوله ۲۰۰ ۴ باراستاندارد*****70150تومان
لوله ۲۰۰ ۶بار استاندارد*****  107870تومان
لوله ۲۰۰ ۱۰بار استاندارد*****  162150تومان

tel:0210000000

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *