لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ 1401/03/۲2 قیمت ها به هر متر

ارس آبشار پلاستیک

لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ 1401/03/۲2 قیمت ها به هر متر

لوله ها از سایز ۶۳ الی۱۲۵ شاخه ۶ متری و کلاف ۱۰۰ متری موجود می باشد

 

قیمت روز لوله پلی اتیلن 

 

فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی

*****************************************
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

*******************************************************

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۱۶ بدون مهر هر متر 2700
لوله ۱۶ استاندارد هر متر 3600 باوزن ۲۴ کیلو گرم 

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۲۰ ۱۰ بار استاندارد هر متر 4820 تومان
لوله ۲۵ ۱۰ باراستاندارد**** *6710 تومان
لوله ۳۲ ۱۰باراستاندارد*****9000 تومان

لوله ۴۰ ۶ باراستاندارد***** 11200  تومان
لوله ۴۰ ۱۰بااستانداردر***** 13300 تومان

لوله ۵۰ ۴ باراستاندارد*****18000 تومان
لوله ۵۰ ۶ بااستاندارد*****16900 تومان
لوله ۵۰ ۱۰ باراستاندارد*****20500 تومان

لوله ۶۳ ۴ باراستاندارد*****22300 تومان
لوله ۶۳ ۶ باراستاندارد *****  26500  تومان
لوله ۶۳ ۱۰ باراستاندارد***** 32500 تومان

لوله ۷۵ ۴ باراستاندارد***** 24900 تومان
لوله ۷۵ ۶بار استاندارد*****  37500 تومان
لوله ۷۵ ۱۰باراستاندارد *****  765000 تومان

لوله ۹۰ ۴ باراستاندارد***** 35600 تومان
لوله ۹۰ ۶ باراستاندارد***** 54500 تومان
لوله ۹۰ ۱۰ باراستاندارد***** 65700 تومان

لوله ۱۱۰ ۴باراستاندارد *****  65700 تومان
لوله ۱۱۰ ۶بار استاندارد*****  85500 تومان
لوله ۱۱۰ ۱۰ باراستاندارد***** 98000 تومان

لوله ۱۲۵ ۴ استاندارد***** 84700 تومان
لوله ۱۲۵ ۶ استاندارد***** 103000  تومان  شاخه ایی
لوله ۱۲۵ ۱۰ استاندارد*****  124200 تومان

لوله ۱۶۰ ۴ باراستاندارد***** 920000 تومان112000  تومان
لوله ۱۶۰ ۶ باراستاندارد***** 137000 تومان
لوله ۱۶۰ ۱۰بار استاندارد*****206000 تومان

لوله ۲۰۰ ۴ باراستاندارد*****139000 تومان
لوله ۲۰۰ ۶بار استاندارد*****  215000 تومان
لوله ۲۰۰ ۱۰بار استاندارد*****  318000 تومان

تماس با ما

tel:0210000000

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *