لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲قیمت ها به هر متر

لوله ها از سایز ۶۳ الی۱۲۵ شاخه ۶ متری و کلاف ۱۰۰ متری موجود می باشد

 

قیمت روز لوله پلی اتیلن 

 

فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی

*****************************************
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵

*******************************************************

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

لوله ۱۶ بدون مهر هر متر تماس بگیری  

۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲

لوله ۱۶ استاندارد هر متر  تماس بگیرید   باوزن ۲۴ کیلو گرم   

 

لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است

چهار بار چهار بار شش بار شش بار  ده بار  شانزده بار
سایز لوله PE100 PE80 PE100 PE80 PE100 PE100
لوله ۵۰            ۱۳,۷۷۶           ۱۵,۰۷۲           ۱۸,۰۰۰           ۲۱,۷۴۴           ۳۱,۹۶۸
لوله ۶۳            ۱۹,۱۵۲           ۲۳,۷۱۲           ۲۷,۸۴۰           ۳۴,۶۰۸           ۵۰,۴۰۰
لوله ۷۵            ۲۶,۴۴۸           ۳۲,۴۰۰           ۳۹,۷۴۴           ۴۸,۹۶۰           ۷۰,۵۶۰
لوله ۹۰            ۳۷,۹۶۸           ۴۶,۹۴۴           ۵۶,۶۴۰           ۷۰,۰۸۰         ۱۰۱,۷۶۰
لوله ۱۱۰            ۵۶,۱۶۰           ۶۸,۶۴۰           ۸۴,۹۶۰         ۱۰۴,۱۶۰         ۱۵۰,۷۲۰
لوله ۱۲۵            ۷۲,۴۸۰           ۸۸,۳۲۰         ۱۰۸,۹۶۰         ۱۳۲,۴۸۰         ۱۹۵,۸۴۰
لوله ۱۶۰            ۹۶,۰۰۰          ۱۱۶,۱۶۰         ۱۴۵,۹۲۰         ۱۷۸,۵۶۰         ۲۱۶,۹۶۰         ۳۲۰,۱۶۰
لوله ۲۰۰          ۱۴۶,۴۰۰          ۱۸۴,۳۲۰         ۲۲۵,۱۲۰         ۲۷۷,۴۴۰         ۳۳۸,۴۰۰         ۴۹۹,۲۰۰
لوله ۲۵۰          ۲۳۱,۸۴۰          ۲۸۴,۱۶۰         ۳۵۰,۴۰۰         ۴۲۸,۶۴۰         ۵۲۸,۰۰۰         ۷۷۷,۶۰۰
لوله ۳۱۵          ۳۶۰,۹۶۰          ۴۴۹,۷۶۰         ۵۵۶,۸۰۰         ۲۰۱,۶۰۰         ۸۳۵,۲۰۰      ۱,۲۲۸,۸۰۰
لوله ۴۰۰          ۵۸۰,۸۰۰          ۷۲۴,۸۰۰         ۸۹۲,۸۰۰      ۱,۰۹۹,۲۰۰      ۱,۳۴۴,۰۰۰      ۱,۹۸۲,۴۰۰

 

 

۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲